| Oravatonni | Mynärastit | Satarastit | Harjoituspaketit | Harjoituspäiväkirja | IRMA     |      MS Parma |

MS-52

Mynämäen suunnistajat -52 ry

Ratamestarin lausunto

Maasto on rikkonaista talousmetsäaluetta ja lisänä on kiellettyjä alueita. Jotta vältyttäisiin ikäviltä hylkäyksiltä, on kielletyt alueet pyritty kiertämään ja rasteja on näin varsin paljon.

Maasto on pääosin nopeakulkuista, vaikka vihreitäkin alueita kartalta löytyy. Korkeuseroja on vähän. Alueella ei ole suunnistettu pariinkymmeneen vuoteen ja digitaalista karttaa ei alueelta ole aiemmin ollut.

Kartoitus on Peeter Pihlin toteuttamana huippusuunnistajan näkökulmasta pelkistetympää ja tarjoaa näin mahdollisuuden uuden oppimiseen ja kokemiseen. Alueella on paljon kulku-uria, kaikkia ei ole merkitty karttaan. Samoin on laita useiden muurahaispesien osalta. Kivikuvaus on tasalaatuisen pelkistetty.

Rikkonaisuudesta johtuen maasto ei ole suunnistuksellisesti kaikkein haastavin ja tarjoaa nuoremmillekin suunnistajille vaihtoehtoisia reittejä uria pitkin. Pienipiirteisten mäkien välistä on hyvä hakea itselleen sopivin kulku-ura. Menestyäkseen täytyy näin ollen pitää yllä vauhtia, joka voi tuoda mukanaan omat haasteensa pienipiirteisimmillä alueilla.

-Heikki ja Tuomo Stenberg