| Oravatonni | Mynärastit | Satarastit | Harjoituspaketit | Harjoituspäiväkirja | IRMA     |      MS Parma |

MS-52

Mynämäen suunnistajat -52 ry

Pelastussuunnitelma

PELASTUSSUUNNITELMA
Oravatonni – kansallinen suunnistuskilpailu 5.10.2014, Vehmaa

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi Oravatonni
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mynämäen Suunnistajat -52, Asessorintie 6, 23100 Mynämäki
1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Kiimkalliontie 262, 23210 Vehmaa
1.4 Ajankohta ja aukioloajat Sunnuntai 5.10.2014 klo 9-16(Talkootoimintaa torstaina 2.10 alkaen 16.00 ja lauantaina 4.10 alkaen 12.00)
1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) Oravatonni suunnistuksen henkilökohtainen kilpailu. 900 osanottajaa + 50 toimitsijaa + 300 huoltajaaKilpailukeskus Esa Salosen tilan mailla. Suunnistus tapahtuu maastossa, karttaa ja kompassia apuna käyttäen kierretään järjestäjien laatima reitti. Ensimmäinen lähtö klo 11.00. Maali sulkeutuu klo 16.00
1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) Kokonaismäärä noin 1300 henkilöä. Ikärakenne 8-80 vuotta. Ei alkoholitarjoilua. Vain makkaran, sämpylöiden ja kahvin myyntiä.

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto Alkusammutuskalusto Alkusammutus ja ilmoitus 112
2.2 Sairaskohtaus Ensihoitopiste Ensiapu annetaan tapahtumapaikallaVakavissa tapauksissa soitetaan 112
2.3 Tapaturma Ensihoitopiste( Pysäköinninohjaajillaheijastavat liivit ) Ensiapu annetaan tapahtumapaikallaVakavissa tapauksissa soitetaan 112
2.4 Liikenne Autoilijoita varoitetaan suunnistajista lähtöpaikalle vievän tie osalla ”Varo suunnistajaa” opasteilla, Ilmoitetaan 112 + mahdollinen ensiapu.
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien kulkua ohjataan matalilla lauta-aidoilla ja nauhoitetuilla kaistoilla
2.6 Eksyminen maastoon Nuorimpien reitit on suunniteltu maaston turvalliseen ja helpompikulkuiseen osaan. Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä
2.7 Sähkötapaturma Sähköjohdot ja datakaapelit on kaivettu maan alle. Ensiapu annetaan tapahtumapaikallaVakavissa tapauksissa soitetaan 112
2.8 Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi on kunnan vesijohtoverkosta otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikallaVakavissa tapauksissa soitetaan 112. Myrkytystietokeskus 09-471977

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta) Timo Pirilä 0400-825835
3.2 Turvallisuudesta vastaava Kari Tuomola 050-3488580
3.3 Rakenteista vastaava Ari Salonen 050-5878915
3.4 Liikenne ja pysäköintivastaava Kari Tuomola 050-3488580
3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava Timo Pirilä 0400-825835
3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Marjut Henriksson, Nousiaisten SPR 050-5277926
3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana (2) Ari Salonen 050-5878915

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä

4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) Grillauspisteen läheisyydessä jauhesammutin 3kg ja sammutuspeitto. Suihkuvaunun läheisyydessä jauhesammutin 3kg
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste SPR:n teltassa, siellä on paarit ja petipaikkoja.
4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka Esa Salosen maatilan piha
4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) Reitit ovat samat kuin saavuttaessa.Kilpailukeskus on kaikita sivulta aitaamaton
4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa.
4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen) Ajo maatilan pihaan esteetön. Helikopterin laskeutumisalue kilpailukeskusalueen eteläpuolella olevalla pellolla jonne ei päästetä ihmisiä.

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä

5.1 Pysäköintijärjestelyt Ohjattu pysäköinti tieltä 194 (Y-tie), Kiimkalliontien pientareella ja kelien salliessa lähipelloilla. Toimitsijoita varten ei ole erillistä pysäköintiä. Pysäköintivastaava perehdyttää henkilökuntansa lauantaina 5.10 klo 8.00
5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta) 2 sairaanhoitajaa, useita EA1-2
5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta) Grillissä/ravintolassa/ pesupaikalla EA1-koulutuksen saanut henkilö
5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Kilpailukeskuskatselmuksessa sunnuntaina 5.10 ennen kilpailun alkua on tämän pelastussuunnitelman esittely. Jakelu: Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun nettisivuilla www.ms-52.net/kilpailu/oravatonni/esittely ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille.
5.5 Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut 15min kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (vastuuhenkilö) kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun, oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 10022) ja VAPEPA:n yhteyshenkilölle ( )

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka: Mynämäki 2.6.2014

 

Timo Pirilä Kari Tuomola

Tapahtuman johtaja Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

 

Pelastusviranomainen

LIITTEET

  1. Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)
  2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä