| Oravatonni | Mynärastit | Satarastit | Harjoituspaketit | Harjoituspäiväkirja | IRMA     |      MS Parma |

MS-52

Mynämäen suunnistajat -52 ry

Pelastussuunnitelma

1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1   Tilaisuuden nimi Oravatonni

 

1.2   Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) Mynämäen Suunnistajat -52

Asessorintie   6, 23100 Mynämäki

 

1.3   Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) Vahdontie 864, 21270 Nousiainen
1.4 Ajankohta   ja aukioloajat Sunnuntai 6.10.2013 klo 10-16

(Talkootoimintaa   torstaina 3.10 alkaen 16.00  ja   lauantaina 5.10 alkaen 12.00)

1.5 Selvitys   tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) Oravatonni suunnistuksen henkilökohtainen   kilpailu. 900 osanottajaa + 50 toimitsijaa + 300 huoltajaa

Kilpailukeskus   maatilan pihalla, suunnistus tapahtuu maastossa, karttaa ja kompassia apuna   käyttäen kierretään järjestäjien laatima reitti. Ensimmäinen lähtö klo 10.00.

 

 

 

 

 

 

1.6 Arvioitu   yleisömäärä   (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) Kokonaismäärä 1300 henkilöä, Ikärakenne 8-70   vuotta

Ei   alkoholitarjoilua, vain makkaran, sämpylöiden ja kahvin myyntiä.

 

 

 

 

 

2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet

2.1 Tulipalo Kilpailukeskuksessa tulentekokielto

Alkusammutuskalusto

Alkusammutus ja ilmoitus 112
2.2   Sairaskohtaus Ensihoitopiste Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa   tapauksissa soitetaan 112

2.3   Tapaturma Ensihoitopiste

( Pysäköinninohjaajilla

heijastavat   liivit ja pysäytyskilvet)

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa   tapauksissa soitetaan 112

2.4 Liikenne Autoilijoita varoitetaan suunnistajista   lähtöpaikalle vievän tie osalla ”Varo suunnistajaa” kilvillä, Ilmoitetaan 112 + mahdollinen ensiapu.
2.5   Mahdolliset tilapäisrakenteet Ei korkeita rakenteita. Suunnistajien kulkua   ohjataan matalilla lauta-aidoilla ja nauhoitetuilla kaistoilla  
2.6   Eksyminen maastoon Nuorimpien reitit on suunniteltu maaston   turvalliseen ja helpompikulkuiseen osaan. Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä
2.7   Sähkötapaturma TV-kaapelit, sähköjohdot ja datakaapelit on   nostettu yleisöalueella korkealle päiden yläpuolelle Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa   tapauksissa soitetaan 112

2.8   Myrkytystapaus Juoma- ja kahvivesi on kunnan vesijohtoverkosta   otettua vettä. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla

Vakavissa   tapauksissa soitetaan 112

Myrkytystietokeskus   09-471977

 

3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN                                      AIKANA    

Tehtävä

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

3.1   Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)

 

Reima Rantanen 0400-676510
3.2   Turvallisuudesta vastaava

 

Kari Tuomola 050-3488580
3.3   Rakenteista vastaava

 

Ari Salonen 050-5878915
3.4 Liikenne   ja pysäköintivastaava Kari Tuomola 050-3488580
3.5   Onnettomuustiedottamisesta vastaava Ari Salonen 050-5878915
3.6.   Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana Marjut   Henriksson, Nousiaisten SPR 050-5277926
3.7   Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana (2) Ari Salonen 050-5878915

 

4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

Asia

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa   viittaus karttaliitteeseen)

4.1   Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) Grillauspisteen läheisyydessä jauhesammutin 3kg ja   sammutuspeitto

Suihkuvaunun   läheisyydessä jauhesammutin 3kg

4.2 Ensiapuvälineistö   ja ensiapu­paikka Kilpailukeskuksessa ensihoitopiste SPR:n teltassa,   siellä on paarit ja petipaikkoja. Tila-auto on varattu, ei kiireellisiin   kuljetuksiin terveyskeskukseen.
4.3   Kokoontumis-/ evakuointi­paikka Valtosten maatilakeskuksen piha
4.4   Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu   onnettomuustilanteessa) Reitit ovat samat kuin saavuttaessa.

Kilpailukeskus   on kaikita sivulta aitaamaton

4.5 Sisäinen   hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla   kilpailukeskuksessa.

Kuuluttajat:

4.6   Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen) Ajo maatilan pihaan esteetön. Helikopterin   laskeutumisalue kilpailukeskusalueen eteläpuolella olevalla peltoaukealla   jonne ei päästetä  ihmisiä.

 

 

5. MUUTA HUOMIOITAVAA

Asia

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus   karttaliitteisiin)

5.1   Pysäköintijärjestelyt Ohjattu pysäköinti tieltä 2010 (Vahdontie),   Valtosen tilan piha-alueet ja kelien salliessa lähipellot. Toimitsijoita   varten ei ole erillistä pysäköintiä.

Pysäköintivastaava perehdyttää henkilökuntansa   perjantaina 5.10 klo 18.00.

(Pysäköintijärjestelyistä   on erikseen tiedotettu Poliisille ja saatu toimintaohjeita joita   noudatetaan.)

5.2 Ensiapukoulutus   (Henkilökunta) 2 sairaanhoitajaa, useita EA1-2
5.3   Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta) Grillissä/ravintolassa/ pesupaikalla   EA1-koulutuksen saanut henkilö
5.4   Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon Kilpailukeskuskatselmuksessa  sunnuntaina 6.10 ennen kilpailun alkua on   tämän pelastussuunnitelman esittely. Jakelu: Pelastussuunnitelma on julkaistu   kilpailun nettisivuilla www.ms-52.net/kilpailu/oravatonni/esittely ja sähköpostijakeluna   vastuuhenkilöille.
5.5   Kadonneen etsintä Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut 15min   kuluessa maalin sulkemisesta, pelastushenkilöstö (vastuuhenkilö) kokoaa   etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun, oletetulta suunnalla. Ellei   etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 10022) ja VAPEPA:n   yhteyshenkilölle ( )

 

Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

 

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

 

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

 

Aika ja paikka: Mynämäki   17.9.2013

 

Reima Rantanen   Kari Tuomola

Tapahtuman johtaja                                                        Tapahtuman turvallisuudesta vastaava

 

 

Pelastusviranomainen

 

LIITTEET

  1. 1.       Karttaliite, josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.( Alueen kartta on kilpailunjohtajalla)
  2. 2.      Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä ja pelastustoiminnan aloittamisesta. On näkyvillä ravintolassa, kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä