| Oravatonni | Mynärastit | Satarastit | Harjoituspaketit | Harjoituspäiväkirja | IRMA     |      MS Parma |

MS-52

Mynämäen suunnistajat -52 ry

Aloittelijan ohjeet tarkkuussuunnistukseen

Ohjeita aloittelijoille tarkkuussuunnistukseen

Yleistä

Tarkkuussuunnistuksessa tehtävänä on kartanluvun avulla päätellä, mikä kulkureitin varressa olevalta ratkaisupaalulta näkyvistä rastilipuista on karttaan merkityssä kohteessa (ja rastinmääritteellä tarkennetussa paikassa suhteessa kohteeseen), vai onko mikään.

Kartalla tarkkuussuunnistusrata näyttää lähes normaalilta suunnistusradalta. Erona tavalliseen suunnistukseen on se, että tarkkuussuunnistaja ei saa mennä merkityltä kulkureitiltä maastoon. Tarkkuussuunnistuksen tavoitteena on olla tasapuolinen laji kaikille, riippumatta fyysisestä suorituskyvystä.

Tarkkuussuunnistuksessa saa pisteen kustakin oikein vastatusta rastista. Radalle on määritelty melko rauhallisen etenemisvauhdin (vastaa kävelyvauhtia) ja harkitun vastaamisen mahdollistava kokonaissuoritusaika, noin 4-5 minuuttia rastia kohti siirtymämatkat mukaan laskien. Kilpailuissa, joissa otetaan aikaa, maksimiajan ylittämisestä seuraa yhden pisteen menetys kutakin alkavaa viittä ylitysminuuttia kohden. Liikuntarajoitteisille määritellään pidempi suoritusaika.

Yleensä kilpailussa on myös yksi tai useampi aikarasti, jolla ratkaistaan perusradalla tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen sijoitus. Aikarastista tarkemmin myöhemmin näissä ohjeissa.

Lippujen nimeäminen ja ratkaisupaalu

Tarkkuussuunnistuksessa liput nimetään ratkaisupaalulta vasemmalta oikealle aakkosjärjestyksessä alkaen A, B, C, D, E. Rastilippujen määrä eri tehtävissä vaihtelee; yleensä tavallisella radalla rastilippuja per tehtävä on enintään viisi. Rastimääritteiden koodisarakkeessa (toinen sarake vasemmalta) on maininta, kuinka monta lippua rastilla on. Merkintä A tarkoittaa, että maastossa on vain yksi lippu, A-B = 2 lippua, A-C = 3 lippua, A-D = 4 lippua, A-E = 5 lippua.

Jokaista rastia varten on kulkureitin varrella ratkaisupaalu. Siihen on merkittynä rastin numero (A5 = A-radan 5. rasti) Huomioithan, että yksi paalu voi olla saman radan usealle rastille, jolloin siinä on useita merkintöjä (esim. A5 ja A6). Tehtäviä kannattaa ratkoa muualtakin kuin ratkaisupaalulta. Lippujen nimeäminen tulee kuitenkin tehdä oikean ratkaisupaalun kohdalla tiellä seisten, jotta näkee varmasti oikeat rastiliput ja oikeassa järjestyksessä. Kartassa voi rastimääritteiden oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa olla nuoli osoittamassa, mistä ilmansuunnasta ko. rasti ratkaistaan.

Joskus ratkaisupaalulta näkyy muidenkin tehtävien rastilippuja. Tällöin tehtävään kuuluvat liput on osoitettu tekemällä nauhoilla maahan ratkaisupaalulta lipuille päin lähtevä katselusektori. Laske tällöin mukaan vain sektorin sisällä olevat liput. Kannattaa varmistaa rastimääritteistä (toinen sarake vasemmalta), montako lippua kuuluu kyseiseen tehtävään. Pystyäksesi ratkaisemaan tehtävän oikein sinun on löydettävä ensin maastosta oikea määrä lippuja.

 

Kilpailukortti ja leimaaminen

Yleensä käytössä on paperinen kilpailukortti, jonne vastaukset leimataan pihtileimasimilla. Kilpailija kantaa pihtileimasinta mukanaan. Kilpailukortti pitää taittaa pitkittäin kahtia (tarkasti katkoviivaa pitkin, että ruudut osuvat kohdilleen), ellei järjestäjä ole jo sitä tehnyt. Näin kortissa vastaukset kahdentuvat varsinaiseen korttiin sekä siitä kilpailijalle itselleen jäävään toiseen puoliskoon.

Rastin ratkaistuasi leimaa vastaus korttiin pihtileimasimilla. Kortissa ruutu 1A tarkoittaa A-vastausta rastilla numero yksi. Viimeinen sarake eli Z tarkoittaa nollavastausta (zero). Nolla- eli Z-vastaus leimataan, jos mikään rastilipuista ei ole oikealla (= kartassa rastiympyrän ja -määritteen avulla ilmoitetulla) paikalla.

Muista leimata nollarasti Z-sarakkeeseen, älä jätä nollaa leimaamatta. Kilpailukortissa jokaiselle numeroidulle riville tulee leimata kerran. Ole huolellinen leimatessasi, koska korjausmahdollisuutta ei ole. (Leimausvirhe ei ole harvinainen, niitä tapahtuu joskus huipuillekin.) Jos leimausjälkiä on samalla rivillä useassa eri ruudussa, tehtävästä ei voi saada pisteitä. Leimaa oma vastauksesi niin, että piikin jäljet tulevat taitetun kortin kumpaankin puoleen. Kannattaa tähdätä piikit oikeaan ruutuun sille puolelle, jossa lukee oma nimi, koska se on tulospalvelun käyttämä puoli.

 

Sallitut kulkureitit

Suorituksen aikana tarkkuussuunnistaja saa kulkea vain polkuja ja teitä pitkin. Tässä harjoituksessa/kuntosuunnistuksessa sallittuna kulkureittinä on vain pururata. Osa poluista ja teistäkin voi olla merkitty kielletyiksi reiteiksi poikkiviivalla. Polkua tai tietä saa edetä poikkiviivalle asti. Maastoon meneminen on ehdottomasti kielletty. Joitakin kohtia voi olla ohjeissa ja kartassa tasapuolisuuden vuoksi merkitty yksisuuntaisiksi, esim. jyrkemmät mäet, mutta muuten tehtäviä ratkaistessa voi (ja kannattaakin) kulkea edestakaisin katsoen maastoa ja lippuja polulta eri suunnista ennen kuin vastaa tehtävään.

 

Muiden huomioiminen ja hiljaisuusvaatimus, kielletyt elektroniset välineet

Kulkiessani reittiä pitkin varo muita kilpailijoita. Osa voi liikkua pyörätuolilla tai sähkömopolla. Heille on syytä antaa tilaa, aivan erityisesti ratkaisupaalulla. Kapealla polulla kävelevä väistää pyörätuolilla tai vastaavalla apuvälineellä liikkuvaa. Rata kuljetaan läpi muita häiritsemättä. Liikuntarajoitteinen saa käyttää avustajaa radalla liikkumiseen, mutta avustaja ei saa auttaa tehtävien ratkaisemisessa.

Et saa puhua suorituksen aikana muiden kanssa. Yhteistyö toisen kilpailijan kanssa on ehdottomasti kielletty. Kilpailussa mukana ei saa olla matkapuhelinta, musiikkisoitinta tai kameraa.

 

Pukeutuminen

Varaudu sopivalla vaatetuksella sään mukaan. Liikkuminen tapahtuu normaalisti rauhallista kävelyvauhtia, mutta aikarastilla voi joutua odottamaan paikoillaan jonossa. Käytä tarvittaessa vedenpitävää ja lämmintä vaatetusta. Radan suoritus on mukavampi tehdä kuivana kuin kylmänä ja märkänä.

 

Toiminta aikarastilla

Aikarastilla on yleensä yhdestä kolmeen tehtävää ja kuusi rastilippua (vasemmalta lukien liput A-F). Aikarasti suoritetaan yksi kilpailija kerrallaan, ja omaa vuoroa odotetaan jonossa odotusviivan takana. Ota jonossa kilpailukortti valmiiksi käteen.

Toimitsija kutsuu jonon ensimmäisenä olevan kilpailijan huutamalla ”seuraava” tai ”next” sekä heilauttamalla samalla kättään. Kutsun saatuaan kilpailija kävelee reippaasti aikarastitoimitsijoiden luo, antaa kilpailukortin toimitsijalle ja istuutuu tuoliin. Pyörätuolilla kulkeva ohjataan tuolin paikalle.

Toimitsija antaa kilpailijalle käteen karttanipun. Nippu on valmiiksi suunnattu maaston mukaan, eli älä pyörittele sitä kädessä toiseen asentoon. Päällimmäisenä on kansisivu. Älä käännä sivuja ennen kuin saat luvan. Opastaja näyttää sinulle rastiliput A:sta alkaen kädellä osoittamalla ja sanomalla lipun nimen (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot). Jos et näe kaikkia lippuja, kysy toimitsijalta heti.

Lippujen osoittamisen jälkeen toimitsija sanoo ”aika alkaa nyt”. Silloin ajanotto käynnistyy, ja saat kääntää ensimmäisen kartan näkyviin kääntämällä kansilehden muiden karttalehtien taakse. Karttalehdellä on pieni, katsomissuuntasi (tuolin suunta) mukaan suunnattu kartanpala, jossa on yksi rastiympyrä ja sen alla yksi rastinmäärite. Ratkaistuasi tehtävän ilmoita ääneen sanoen valitsemasi lippu toimitsijalle. Virallisesti vastaus pitää ilmoittaa englanninkielisillä aakkosilla (Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot). Aloittelijalle riittää, että osaa kertoa vastauksen kirjaimen selvästi toimitsijalle, vaikka ei käyttäisi oikeita aakkosia.

Aikarastilla joku lipuista on aina oikeassa paikassa (ei nollavaihtoehtoa). Kun olet sanonut aikarastitehtävän vastauksen, käännä heti vastaamasi karttalehti karttanipun taakse ja vastaa seuraavaan karttatehtävään. Ajanotto jatkuu keskeytyksettä. Et saa kuitenkaan kääntää karttalehteä ennen kuin olet vastannut kartalla näkyvään tehtävään. Et saa myöskään palata katsomaan edellistä karttaa karttalehden kääntämisen jälkeen.

Ajanotto loppuu, kun olet vastannut kaikkiin tehtäväkarttoihin (huomaat sen, kun päällä on taas kartaton kansilehti). Aikarastituloksesi on tehtäviin yhteensä käytetty aika sekunteina, johon lisätään 60 sekuntia jokaisesta väärästä aikarastivastauksesta. Älä siis kiirehdi, vaikka aika käykin!

 

Radoista

Ratoja on kolmentasoisia, E-, A-, ja B-rata. (Tässä harjoituksessa 5.8.2019 tarjolla vain A-rata.) E-rata on kaikkein vaikein radoista ja usein sarjasta käytetään nimitystä Elit-sarja. A- ja B-radat ovat aloittelijalle sopivia. A-radalla painotetaan kartanlukua ja oikean kohteen valintaa. Nollarasti on mahdollinen, mutta sen pitää olla erittäin selkeä eli täysin eri kohteella tai esim. jyrkänteen toisessa päässä, kukkulan vastakkaisessa osassa, kiven vastakkaisella sivulla jne. Nollarasti tarkoittaa, että mikään lipuista ei ole oikeassa paikassa. Silloin kortissa leimataan sarake Z (Zero). A-radalla voi olla myös ns. A-lipputehtävä, missä on vain yksi lippu. Silloin päätös perustuu siihen, onko rastilippu oikeassa paikassa vai ei (eli vastaus on tällöin joko A tai Z).